12.10.2017 16:41 Tilbake til nyheter

Bekymringsverdige kutt fra regjeringen

- Regjeringen kutter i viktige tiltak innenfor familievern og følger ikke opp frivilligheten på en god nok måte. I tillegg svekkes støtten til Den norske kirke og produksjonsstøtten til aviser. Dette imponerer ikke, sier KrFs familie- og kulturpolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold.
Geir Jørgen Bekkevold 2017

- KrF vil ha fullt momsfritak for frivilligheten og er derfor skuffet over de tallene Kulturdepartementet har levert her. Deres bevilgning til momsfritak innebærer en nedgang i andel momsutgifter som kompenseres for fjerde år på rad. Det er ikke godt nok, sier Bekkevold.

Frivillighet er en bærebjelke i samfunnet vårt, som bidrar både til bedre folkehelse og fellesskapsbygging.

- Dette budsjettet gjør det motsatte av det et samlet Storting anmodet regjeringen om før sommeren; nemlig å lage en opptrappingsplan for fullt momsfritak, sier Bekkevold.

Svekket støtte til DnK
- Dette er bekymringsverdig svake bevilgninger, og vil få konsekvenser for Den norske kirke som en landsdekkende kirke. Når regjeringen ikke tar høyde for lønnsvekst og prisjustering i sin bevilgning til DnK, viser de manglende vilje til å praktisere i henhold til deres eget ønske om å bevare Dnk som folkekirke, sier Bekkevold.

KrF er for øvrig glad for at regjeringen styrker bevilgningen til andre trossamfunn, og slik tar høyde for det økende livssynsmangfoldet.

Familievern
- KrF er skuffet over at regjeringen kutter i bevilgningen til posten samliv og konfliktløsning, fordi vi vet hvor viktig slike verktøy og veiledning kan være for familier.

KrF vil i stedet gjøre motsatt, nemlig ha økt fokus på forebygging av samlivsbrudd og styrke familievernet, fordi vi vet hvor store kostnader slike konflikter har for familier- og særskilt barn.

- Å investere i familievern er derfor også et samfunnsøkonomisk gode, sier Bekkevold.

Kutt i produksjonsstøtten til aviser
- KrF synes det er problematisk at regjeringen kutter i produksjonsstøtten, fordi dette går ut over mediemangfoldet og i særskilt grad viktige meningsbærende aviser, avslutter Bekkevold.