Program for landsmøtet 2019

Fredag 26. april

Kl 12.00         Landsmøteåpning
                       Leders tale ved fung. partileder Olaug Bollestad

Kl 13.00         Lunsj

Kl 14.00         Konstituering, valg av dirigenter
                        Debatt etter leders tale

Kl 16.00         Kaffe

Kl 16.30         Debatten fortsetter

Kl 17.30        Resolusjonsbehandling 
                      Innledning ved Erik Lunde, leder i resolusjonskomiteen

Kl 18.00        Margrét Lilja Guðmundsdóttir, forsker ved universitetet i Reykjavik, Planet Youth

Kl 18.45        Rapport om stortingsgruppens arbeid 2017 og 2018 ved parlamentarisk leder
                      Hans Fredrik Grøvan
                      Årsmelding for 2017 og 2018 Innledning ved generalsekretær 
                      Hilde Frafjord Johnson. Felles spørsmål/kommentarer

 Kl 19.00         Pause

 Kl 19.30         Middag

             

Lørdag 27. april

Kl 08.30          Ord for dagen

Kl 08.45          Pause

Kl 09.00          Landsmøtesaker
                        Lokalpolitisk manifest. Innledning ved utvalgsleder Ingelin Noresjø

Kl 10.15          Valg
                        Innledning ved valgkomiteens leder Solveig Ege Tengesdal
                        Lokalpolitisk manifest
                        Landsmøtesaker

Kl 11.30          Lunsj (lunsjpakke for deltakere) /
                        Presselunsj

Kl 12.00          Avreise til Stavanger sentrum
                        Familiefest med aktiviteter og underholdning: Kl 12.30-14.00
                        Retur kl 14.15

Kl 14.30          Kaffe med noe å bite i

Kl 15.00          Landsmøtesaker                      
                        Resolusjonsbehandling
                        Hilsen fra statsminister Erna Solberg

Kl 18.00          Møteslutt

 Kl 20.00          Landsmøtefest med middag (påmelding)

 

Søndag 28. april

Kl 08.30          Ord for dagen

Kl 08.45          Pause         

Kl 09.00          Resolusjonsbehandling

Kl 09.40          Hilsen fra KrF Kvinners leder

Kl 09.50          Hilsen fra KrFUs leder

Kl 10.00          Landsmøtesaker
                        Resolusjoner

Kl 11.30          Tale ved ny partileder

Kl 12.00          Slutt

 

Med forbehold om endringer