Vi feirer økt pensjon for minstepensjonistene!

KrF tar pensjonistene på alvor ved at vi for andre år på rad har fått gjennomslag for økt minstepensjon for enslige minstepensjonister. Nå er minstepensjonen gått opp med 8000 kr.

Pensjonistpar

Etter forhandlinger med regjeringspartiene har KrF fått tydelige gjennomslag i eldrepolitikken og særlig på arbeids- og sosialområdet. Nå får enslige alderspensjonister hele 4000 kr mer i måneden fra 1.9. 2017. Dermed har KrF i de to budsjettforlikene for 2016 og 2017 økt minstepensjonen for enslige minstepensjonister med til sammen 8000 kr.

– Vi er svært glade for gjennomslagene vi har fått, sier Knut Arild Hareide. – Det er viktig at pensjonistene i Norge har de økonomiske rammene de trenger for å leve et godt liv.

I tillegg har KrF også økt minstepensjonen for gifte og samboende med 1000 kroner i måneden.

Hareide er stolt av å ha kjempet fram bedre levevilkår for de eldre. Men han gir seg  ikke der, for det er mye KrF vil utrette i neste periode.

– Vi har god eldrepolitikk. Det er så viktig for oss å se på de eldre som en ressurs i samfunnet. Vi vil stimulere til mer aktiv seniorpolitikk. For eksempel vil vi legge enda mer til rette for å kombinere arbeid og pensjon. Og vi vil også legge til rette for å benytte den ressursen de eldre er i barnehager, aktivitetsskolers, kulturelle tilbud, kirker og idrett og så videre.

 

Vil du lese mer om KrFs eldrepolitikk?

https://krf.no/politikk/politikk-a-til-a/eldre/