KrF søker: Organisasjonsutvikler i 60-100% stilling i Innlandet KrF

Person som jobber

Vi søker en organisasjonsutvikler for Innlandet KrF i 60-100 % stilling. Som organisasjonsutvikler er du daglig leder av fylkeslaget og jobber tett med fylkesstyret for å dyrke frem sterke lokallag og rekruttere og inspirere medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte. Du vil være tilknyttet det sentrale partiapparatet ved organisasjonssjefen og være en del av partiets organisasjonsteam som ligger tett på den politiske pulsen nasjonalt og lokalt.

Du kan lese mer om stillingen og søke her