Ledig stilling som økonomikonsulent i 50% stilling i kombinasjon med 50% stilling som administrasjonssekretær

Person som jobber

i søker en strukturert og pliktoppfyllende person til arbeid på vårt landskontor. I utgangspunktet tenker vi en 100% stilling, hvor 50% er knyttet til økonomi/ regnskapsføring og 50% er knyttet til administrasjonssekretær-oppgaver. Det kan også vurderes å ansette to personer i 50% stilling.

For økonomikonsulentstillingen vil det hovedsakelige arbeidsoppgaver være enkel føring av regnskap for 8 fylkeslag, noen fylkestingsgrupper samt for noen KrFU- og KrF Kvinners fylkeslag. For administrasjonssekretær-stillingen vil arbeidet være knyttet til medlemssystemshåndtering samt annet forefallende administrativt arbeid. Det vil bli gitt opplæring og en vil komme inn i et variert og spennende arbeidsmiljø. Begge stillingene rapporterer til administrasjonssjef, mens økonomikonsulenten vil jobbe inn mot det enkelte fylke i det daglige. Stillingen er lokalisert på landskontoret i Oslo.

Du kan lese mer om stillingen og søke her

Opplysninger om stillingen blir gitt ved å kontakte administrasjonssjef Olav Eggebø Aanonsen på telefon 450 37 368 / oaa@krf.no.