Kjell Ingolf Ropstad presenterte Statsbudsjettet 2021 i Kristiansand

7. oktober besøkte Kjell Ingolf Ropstad Glencore Nikkelverk i Kristiansand og presenterte Statsbudsjettet 2021.

Kjell Ingolf Ropstad smiler
Kjell Ingolf Ropstad

Det var et spennende statsbudsjett som ble presentert onsdag formiddag. Historisk satsning på økt barnetrygd, mer til fritidskortet, nye tiltak for ensomme eldre, stort fokus på helse og omsorg og politibudsjettet økes kraftig. Flere må i arbeid og det foreslås 8000 nye tiltaksplasser i næringslivet. Fortsatt ønsker Norge å bidra globalt og 1% av BNI skal fortsatt gå til bistand. Klimapolitikken virker – utslippene går ned og det satses offensivt på klimapolitikk med et nytt stort prosjekt innen CO2 fangst og lagring. Dette får gode konsekvenser for forskning og utvikling. Regjeringen foreslår også å bevilge millioner til utbygging av bredbånd i distriktene, der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Dette vil kunne få gode konsekvenser for Agder.

Alt dette og mye mye mer betyr mye for landet vårt og fylket vårt.

Dette budsjettet er tilpasset til å ta Norge ut av koronakrisen, for å få flere ut i jobb, men også for å styrke familiene og ta vare på de eldre.

-Kjell Ingolf Ropstad