Hvordan går det med barna i Morialeiren?

Fylkesstyret i Viken KrF vedtok følgende resolusjon om barna i Moria på møtet 20. august:

Foto: Petros Tzakmaksi
Foto: Petros Tzakmaksi

«Regjeringen har hele tiden ønsket en bred europeisk løsning, og nå slår vi fast hva vi mener med det. Forutsatt at minst 8–10 andre land i Europa realiserer sine uttak, så vil regjeringen bidra og hente sårbare barn og familier med stor sannsynlighet for opphold fra leirene i Hellas, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NTB.»

Det er nå 3 måneder siden Monica Mæland uttalte dette til NTP. Hva har skjedd siden mai?

Seks europeiske land har allerede hentet mindreårige migranter fra Moria-leiren i Hellas. Nå planlegger ytterligere to land å gjøre det samme, det er Frankrike og Slovenia. Hvis de gjør det blir tallet 8, og minstekravet til regjeringen er oppfylt. Nå begynner det bli nok land, men hva gjør vår regjering?

Både som nytt medlem i FNs Sikkerhetsråd og ikke minst vår humanitære arv og solidaritets prinsipper, burde Norge fremstå som et godt eksempel. Vi betaler Hellas for å håndtere migranter, og vi forstår at regjeringen står i en vanskelig situasjon med korona, men det gjør også den greske regjeringen som i tillegg må håndtere flyktningkrisen. Men først og fremst er det en ekstrem situasjon for barna i Moria, og de må nå prioriteres. Nesten 20 000 flyktninger bor nå under forferdelige forhold i denne leiren som er beregnet på maksimalt 3000.

Det handler om tusenvis av barns fremtid. Det er ingen grunn til å utsette dette lenger når regjeringens «krav til andre deltagerland» nå straks er oppfylt.

KrF Viken mener at regjeringen skal stå ved sine uttalelser og hente de mest sårbare barna ut av Moria leiren nå!

Vedtatt av fylkesstyret i Viken KrF

20.08.20.