Fylkestingsgruppa har fått kommunikasjonsrådgiver

Linn-Cathrine Berg ble ansatt som valgkampmedarbeider hos oss sommeren 2021. Hun gjorde en stor innsats for oss i sosiale medier og med å fulgte vår stortingskandidat under valgkampen.

Etter valget ble hun tilbudt en 20 % stilling som kommunikasjonsrådgiver for fylkestingsgruppa fram til neste valg. Vi er svært glade for å ha Linn-Cathrine med i teamet vårt, og takknemlig for jobben hun gjør.

Linn-Cathrine Berg