Fritidskort for alle barn og unge

Agder KrFs årsmøte vedtok i dag å arbeide for at alle barn og unge i fylket skal få tilgang til gratis kulturtilbud.

Fylkesleder Per Sverre Kvinlaug og Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

KrF vil få på plass en forsøksordning der kommunene og fylkeskommunen samarbeider om å tilby barn og unge fritidskort. Dette gjøres i sammenheng med fritidskortet regjeringen har lansert.

I sin tale til årsmøtet sa fylkesleder Per Sverre Kvinlaug: – Dette er et stort løft for barn og unge på hele Agder. Mange foreldre har den siste tiden reagert på at fritidsaktiviteter er dyre. Vi ønsker å gi familiene det handlingsrommet de må ha for å kunne gi barna mulighet til å ha aktive liv hvor man kan delta på lik linje.  

Det var Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad som først lanserte nyheten om fritidskort på den nye regjeringens pressekonferanse 17. januar. Et viktig gjennomslag for KrF er en større innsats mot integrering, inkludering og kampen mot utenforskap.

Da Kjell Ingolf Ropstad talte til Agders årsmøte trakk han frem en av hans viktigste hjertesaker fra Granavollen-erklæringen, nettopp fritidskortet. Ropstad viste til Kadra Yusufs innlegg i debatten om utenforskap

«Fritidsaktiviteter er i ferd med å skape et klasseskille. Mange av oss rister på hodet av hvor dyrt det er. Men det å riste på hodet hjelper ikke de som aldri får delta. De barna som ikke får oppleve mestring, samhold og opplevelser fordi det avhenger av dine foreldres lommebok.»

– Med vårt fritidskort gir vi Kadra, og alle barna hun snakker om, et håndslag, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Fritidskortet skal gjelde for alle barn og unge mellom 6 og 18 år. Ideen kommer fra Island, der alle barn og unge får dette tilbudet i dag.

– Målet med kortet er å integrere og inkludere flere barn i samfunnet. Denne modellen er en kamp mot utenforskap, mot at folk vokser opp i lavinntektsfamilier, ikke får delta i fritidsaktiviteter, sier Kvinlaug.

Et enstemmig fylkesårsmøte vedtok i dag at Agder KrF vil arbeide for å få til en ordning der barn og unge får tilgang til gratis kulturtilbud. Dette sees i sammenheng med utarbeidelsen av et nasjonalt fritidskort.