Bred politisk løsning om Hæren og Heimevernet

– KrF er glad for at vi har funnet gode felles politiske løsninger sammen med Ap, H, FrP og V som sikrer stabile og gode vilkår for Hæren og Heimevernet framover, sier Knut Arild Hareide, partileder i KrF.

Portrett av Knut Arild Hareide
Knut Arild Hareide

– Vi har fått gjennomslag for prinsippet om en delt helikopterløsning mellom Bardufoss og Rygge. Bardufoss flystasjon videreutvikles som base med egen ledelse, budsjett og resultatansvar. Hæren sikres dedikert helikopterstøtte, og spesialstyrkene får økt helikopterkapasitet. Detaljene vedtas i forbindelse med RNB, sier Hareide.

– Nå styrkes Heimevernets struktur i forhold til proposisjonens forslag. Det skal minimum være 40.000 heimevernssoldater, og det gjennomføres en kvalitetsreform med økte midler til utstyr og trening, sier Hareide.

Det skal også foretas en faglig vurdering og en ny politisk vurdering av Heimevernets behov for mannskap, utstyr og øvelser – samt hvordan sikring og vakthold av objekter i kystsonen kan ivaretas etter nedleggelsen av Sjøheimevernet.

– Det er enighet om å se på muligheten for å beholde en stridsgruppe med en eller to bataljoner på Skjold (2. bataljon), sier Hareide.

– Flertallet slår fast at landmakten skal ha en moderne stridsvogn-kapasitet, og regjeringen skal legge fram en sak om en avtale for å låne eller lease stridsvogner som skal være tilgjengelig allerede fra 2019, avslutter Hareide.