Beløpet til TT-kort, tilrettelagt transport, må økes

Det er fra 1.1.2020 vedtatt en felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune for de som har behov for tilrettelagt transport og som ikke kan benytte seg av kollektivtilbudet.
Fra 1. januar er det mange brukere som opplever at denne ordningen har blitt betydelig svekket.


Innlandet KrF ser med bekymring på denne utviklingen. Det er viktig at denne gruppa får mulighet til å kunne komme seg ut på forskjellige aktiviteter. Når beløpet reduseres så mye som vi nå ser, vil dette oppleves svært vanskelig for mange.

Hånd med et godt grep om rullestolen