Kommunevalgliste

Øystein Måkestad

01. plass

Ingeborg Rubach

02. plass

Isak Gjerme

03. plass

Solgunn Eide Kvamme

04. plass

Bjarne Gjerme

05. plass

Arvid Måkestad

06. plass

Kåre Johan Hamre

07. plass

Per Kristian Andresen

09. plass

Inger Marie Bakkely Gjerme

10. plass

Samuel Sandvik

11. plass

Olav Trå

12. plass

Sigurd Langehaug

14. plass

Arne Mosefinn

15. plass