Kommunevalgliste

Signe Marie Stenseth

01. plass

Ellen Ofte Jakobsen

02. plass

Åsmund Stenseth

03. plass

Harald Skjong Kroken

05. plass

Sondre Fosli Stenseth

06. plass

Asborg Kroken

07. plass

Marit Skinlo Djuve

08. plass