Kommunevalgliste

Bilde av Kjell Krüger

Kjell Krüger

01. plass

Kaja Eriksen Aardal

02. plass

Omar Aardal

03. plass

Bilde av Arne Steinbakk

Arne Steinbakk

04. plass

Ragnhild Jenssen

05. plass

Geir Liepelt

06. plass

Johanne Varem Aardal

07. plass

Kjell-Ivar Kvalvik Johansen

08. plass

Benjamin Kruger

09. plass

Trond Vegge

10. plass