Kommunevalgliste

Johanna Engamo

02. plass

Jan Inge Gjedrem

04. plass

John Kittelstad

05. plass

Gunnar Gulli

06. plass

Torunn Westermoen

07. plass

Anne Katrine Sandnes Ebitu

08. plass

Oddlaug H. Tjomsland

09. plass

Wenche Storaker

10. plass

Håvard Kyte

12. plass

Jens Anders Spilling Frostestad

14. plass

Alette Sørensen

15. plass

Anne Grethe Solås Nilsen

17. plass

Christin Mathiesen Reinholdtsen

18. plass

Georg Gulli

19. plass

Ragnhild Grimestad Stisen

20. plass

Åge Sigurd Sløgedal

21. plass

Hilda Westermoen

22. plass

Anne Karin Imeland

Anne Karin Imeland

23. plass

Kåre Sandnes

25. plass

Bilde av Marry Kleiven

Marry Kleiven

26. plass

Bård Reinholdtsen

27. plass