Kommunevalgliste

Hege Therese Myhren

01. plass

Asbjørn Ivar Simonsen

02. plass

Nils Johannes Vang

03. plass

Lodve Magnor Karlsen

04. plass

Svanhild Johanne Vang

05. plass

Leif Nidar Bakeng

06. plass

Zacharie Dogsbo

07. plass

Liv Gjønnes Nordbotn

08. plass

Gry Elisabeth Sunde

09. plass

Inger Barreth Stevik

10. plass

Marit Snæring

11. plass