Geir Jørgen Bekkevold
Fotograf: Gunnhild Sørås
Last ned bilder

Om Geir Jørgen Bekkevold

Geir Jørgen Bekkevold er stortingsrepresentant for Telemark, Parlamentarisk nestleder og leder av Helse- og omsorgskomiteen.

Født 19.11.1963   

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Telemark, 2013 - 2017, KrF
 • Representant nr 6 for Telemark, 2009 - 2013, KrF

Medlemskap i stortingskomiteer

2013-2017
 • Første nestleder, Familie- og kulturkomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017 Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
2009-2013
 • Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 17.06.2011 - 30.09.2013 Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

2013-2017
 • Leder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017
2009-2013
 • Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

2009-2013
 • Andre varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Det Praktisk-Teologiske Seminar, Blindern 1990-1991
 • Det teologiske Menighetsfakultet, cand.theol 1983-1991                
 • Horten gymnas, samfunnsfag 1980-1982
 • Orerønningen ungdomsskole 1976-1980
 • Lillås barneskole 1970-1976                

Yrke

 • Sogneprest, Borgestad menighet i Skien 2005-2013        
 • Kapellan, Gjerpen menighet i Skien 1992-2005
 • Feltprestkorpset 1991-1992 (førstegangstjeneste)                

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet                       

 • Medlem Skien formannskap 2007-2009
 • Medlem Skien bystyre 1999-2003, 2003-2007             

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Telemark 2003-2007

Offentlige verv         

 • Medlem Styret for Telemark fylkesbibliotek 2007-2011
 • Medlem Styret for Kontorbygg AS, Skien 2007-2009
 • Medlem Styret for Teater Ibsen 2004-2008            

Tillitsverv i partier

 • Leder Telemark KrF 2008-2010
 • Leder Skien KrF 2007-2008            

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Skien KFUK/M 1993-1995