Stortingsrepresentanter

Knut Arild Hareide
Partileder og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen
Tlf Tlf Presse: 902 85 221
Bli bedre kjent
Olaug Bollestad
Stortingsrepresentant for Rogaland KrF og leder av Helse- og omsorgskomiteen
Tlf 23 31 32 04/ 412 28 992
Bli bedre kjent
Kjell Ingolf Ropstad
Stortingsrepresentant for Aust-Agder og medlem av finanskomiteen
Tlf 23 31 30 44/ 411 05 434
Bli bedre kjent
Hans Fredrik Grøvan
Stortingsrepresentant for Vest-Agder og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Tlf 23 31 32 46 / 900 50 918
Bli bedre kjent
Geir Jørgen Bekkevold
Stortingsrepresentant for Telemark og medlem av familie-, kirke- og kulturkomiteen
Tlf 23 31 32 39/ 950 51 967
Bli bedre kjent
Tore Storehaug
Stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane og medlem av Energi- og miljøkomiteen
Tlf 941 45 145
Bli bedre kjent
Steinar Reiten
Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal og medlem av Næringskomiteen
Tlf 952 35 615
Bli bedre kjent
Torhild Bransdal
Stortingsrepresentant for Vest-Agder og medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen
Tlf 982 99 701
Bli bedre kjent