10 reasons to vote KrF in Lithuanian

10 priežasčių balsuoti už krikščionių liaudies partiją

Krikščionių liaudies partija – kartu už žmogaus orumą

 1. Ilgalaikės vertybės
  Krikščionių liaudies partija nori apsaugoti vertybes, kuriomis remiasi Norvegija, nes jos negali būti
  laikomos savaime suprantamomis. Jei žinome savo šaknis, taip pat labiau pasitikime susidurdami
  su naujais žmonėmis ir kultūromis. Žmogaus orumas, labdara ir valdymas yra vertybės, kurių
  pagrindu galima kurti ateitį.
 2. Laikas ir pasirinkimo laisvė šeimoms
  Krikščionių liaudies partijos atsakas šeimoms su mažais vaikais yra paprastas: daugiau laiko ir
  didesnė pasirinkimo laisvė. Mažiau standartizuotų sprendimų. Šeimos turi būti stiprinamos – ne
  valdomos. Krikščionių liaudies partija nori suteikti šeimoms pasirinkimo laisvę, kad kiekvienas
  galėtų pasirinkti sau ir savo šeimoms tinkamus sprendimus.
 3. Amžiui palanki visuomenė
  Norvegijoje turėtų būti patogu ir saugu pasenti. Krikščionių liaudies partija tiki, kad atėjo laikas
  vertinti tuos, kurie rūpinasi savo pagyvenusiais žmonėmis. Dėl šios priežasties Krikščionių liaudies
  partija nori specialios paramos artimiesiems. Slaugos namų erdvių plėtra turi būti tęsiama, o
  priežiūros namuose paslaugos turi būti stiprinamos.
 4. Žmogaus orumas visais gyvenimo etapais
  Visi žmonės yra vienodos vertės. Kovosime už žmogaus orumą visais gyvenimo etapais. Niekas
  neturėtų būti rūšiuojamas! Krikščionių liaudies partija nori geresnės paramos tiems, kurie turi vaikų
  su specialiais poreikiais. Griežtai prieštaraujame eutanazijai ir negimusios gyvybės apsaugos
  silpninimui. Vertą kovoti už kiekvienas širdies plakimą!
 5. Pramonė ir darbo vietų kūrimas
  Šiandien daugelis žmonių yra darbo gyvenimo ribų. Krikščionių liaudies partija sieks įtraukti
  daugiau. Daugeliui šeimų pandemija nulėmė nedarbą ir atleidimą iš darbo. Turime sugrąžinti
  žmones į darbą.
 6. Palaikymas tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos
  Krikščionių liaudies partija yra labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių pusėje. Remsime ne pelno
  siekiančius ir savanoriškai veikiančius asmenis, dirbančius su priklausomybių turinčiais žmonėmis,
  vaikais ir jaunimu. Tai svarbu siekiant užtikrinti prevenciją ir pagalbą pažeidžiamoje padėtyje
  esantiems žmonėms.
 7. Geras perėjimas iš darželio į mokyklą
  Gera pradžia mokykloje yra daugelio svarbių vaiko gyvenimo metų pagrindas. Krikščionių liaudies
  partija nori, kad mokyklose ir darželiuose būtų daugiau patikimų suaugusiųjų. Pirmuosius mokyklos
  metus norime pakeisti ikimokyklinio ugdymo klase, kurioje pagrindinį vaidmenį vaidina žaidimas,
  saugumas ir santykiai.
 8. Gyvybingos vietos bendruomenės
  Krikščionių liaudies partija nori pasinaudoti visa šalimi! Norime gyvybingo žemės ūkio, kuris
  padidintų maisto gamybą, ūkininkų pajamas ir geriau apsaugotų žemės ūkio paskirties žemę.
  Tai užtikrins darbą visoje šalyje. Krikščionių liaudies partija nori saugių kelių ir gerai išvystyto
  geležinkelių tinklo. Norime geresnių viešojo transporto sprendimų ir plačiajuosčio ryšio prieigos
  visoje šalyje.
 9. Agresyvi ir atsakinga klimato politika
  Krikščionių liaudies partija nori apsaugoti žemę ateinančioms kartoms. Klimato krizė yra visų pirma
  pasaulio neturtingųjų krizė. Žmonės priversti bėgti, ir mes esame atsakingi už pagalbą. Turime
  prisidėti prie klimato kaitos sustabdymo mažindami vidaus išmetamųjų teršalų kiekį ir aktyviai
  prisidėdami prie tarptautinio indėlio.
 10. Labdara nežino sienų
  Mes niekada neturime tapti pernelyg savimi patenkinti! Esame atsakingi už pagalbą pasaulio
  vargšams ir persekiojamiems asmenims. Krikščionių liaudies partija nori išlaikyti aukštą pagalbos ir
  plėtros fondų lygį, nes matome, kad tai daro skirtumą!