Fylkesstyret

Kari Anne Karlsen

Kari Anne Karlsen

Fylkes kvinnepolitisk leder

Britt Gulbrandsen

Britt Egeland Gulbrandsen

Fylkesleder

Eva Høili

Eva Høili

Fylkes 1. nestleder

Billy Taranger

Billy Taranger

Fylkes 2. nestleder

Constanse Thuv

Constance Thuv

Fylkesstyre KrFU repr.

Merete Fjeld Årdal

Merete Fjeld Årdal

Fylkesstyremedlem

Ludvig Munkjord

Ludvig Munkejord

Fylkesstyremedlem

Vegard Amundsen

Vegard André Amundsen

Fylkesstyremedlem

Knut Espeland

Fylkesstyremedlem

Terje Aadne

Terje Aadne

Fylkesstyremedlem

Hege Irene Fossum

Hege Irene Fossum

Fylkesstyremedlem

Kamilla Pletten

Kamilla Synnøve Pletten Aasgard

Fylkesstyre 1. vara

Dagny Laache

Dagny Laache

Fylkesstyre 2. vara

Turid S. Thomassen

Turid Solberg Thomassen

Fylkesstyre 3. vara

Iselin Bjørnstad

Iselin Bjørnstad

Fylkesstyre 4. vara

Hilde Marie Bergly

Hilde Marie Bergly

Fylkesstyre 5. vara

Bjørn Lande

Bjørn Lande

Fylkes 3. nestleder