Fylkesstyret

Truls Olufsen-Mehus

Fylkesleder

Ane-Marthe Sani

Fylkes 1. nestleder

Ellen Birgitta Johansen

Fylkes 2. nestleder

Herdis Vibeke Alfredsen

Fylkesstyremedlem

Vera Simonsen

Fylkesstyremedlem

Ørjan Albrigtsen

Fylkesstyremedlem

Herdis Vibeke Alfredsen

Fylkesstyre KrFK repr.

Markus Johan Nymoen Hansen

Fylkesstyre KrFU repr.

Nils Einar Samuelsen

Fylkestingsgruppeleder

Ellen Birgitta Johansen

Fylkestingsgruppens repr.

Liv Grete Karlstrøm

Fylkessekretær

Helga Marie Bjerke

Fylkesstyre 1. vara

Jorunn E Skogan Konst

Fylkesstyre 2. vara

Hilde Thorkildsen Huru

Fylkesstyre 3. vara

Per-Inge Søreng

Fylkesstyre 4. vara

Anne Vestermo Nesje

Fylkesstyre 5. vara